Kontrola
okresowa budynków

Dla branży konstrukcyjnej
Pamiętaj o kontroli

I zadbaj o bezpieczeństwo

Wykonujemy kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego budynku. Istnieje możliwość nawiązania dłuższej współpracy, wtedy to my będziemy pilnować Twoich obowiązków!

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, każdy obiekt budowlany z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego (z wyjątkami) podlega obowiązkowej okresowej kontroli raz w roku lub w przypadku obiektów o powierzchni zabudowy pow. 2000m2 lub o powierzchni dachu pow. 1000m2 dwa razy do roku. Odpowiedzialność za wykonanie przeglądu lub jego brak spoczywa na zarządcy lub właścicielu obiektu.

Exterior of industrial building on a sunny day
Engineer Teamwork Meeting, Drawing working on blueprint meeting for project working with partner on model building and engineering tools in working site, Construction and structure concept.
Scroll to Top