Nadzór
autorski

Dla branży konstrukcyjnej
Zminimalizuj ryzyko

Pełna kontrola nad inwestycją

Prowadzimy działalność z zakresu nadzoru autorskiego nad projektem na zlecenie inwestora, z urzędu lub w przypadku bardziej skomplikowanych konstrukcji. Nasze działania obejmują kontrolę jakości wykonywanych prac, monitorowanie postępów w realizacji projektu, weryfikację dokumentacji technicznej, a także rozwiązywanie problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.

Nadzór autorski nad realizacją projektu w znaczącym stopniu wpływa na pozytywny rozwój inwestycji, zapewnia realizację inwestycji zgodnie z projektem, a także spełnia oczekiwania inwestora.
New residential house contemporary style building in progress at construction site with blue sky
Concept architects,woman engineer holding pen pointing equipment architects On the desk with a blueprint in the office, Vintage, Sunset light.Selective Focus
Scroll to Top