Kompleksowa oferta
dla obiektów istniejących

Projektowanie oraz nadzór budowlany
Nasza oferta

Zaufaj doświadczeniu

Obiekty istniejące

fot.7 Konstrukcja podparcia stropu budynku frontowego

Ekspertyzy i opinie techniczne

Wykonujemy ekspertyzy oraz opinie techniczne wszystkich obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów liniowych. Sporządzamy również opinie techniczne przed i po wykonywaniu inwestycji.

Bauplanung, Bauzeichnungen mit Stift und Zirkel

Dokumentacja powykonawcza

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje obiektów budowlanych zarówno prostych domów jednorodzinnych jak i skomplikowanych konstrukcji stalowych w zakładach produkcyjnych.

Architect & Engineer working drawing document about project planning and progress of work schedule on the home building construction site

Kontrola okresowa budynków

Wykonujemy kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego budynku. Istnieje możliwość nawiązania dłuższej współpracy, wtedy to my będziemy pilnować Twoich obowiązków!

Scroll to Top