Adaptacja projektu do potrzeb inwestora

Podstawowe informacje o obiekcie: